O spółce

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasta Radomia. Przedsiębiorstwo powstało 22 grudnia 1992 roku na bazie wyodrębnionej części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomiu.

Głównym zadaniem Spółki jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Radomia.
Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • składowania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • badania struktury ilościowej i jakościowej odpadów,
 • organizacji gospodarki odpadami przemysłowymi,
 • czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych,
 • odgazowywania składowiska i instalacji utylizacji biogazu oraz przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną w bioelektrowni,
 • kompleksowego systemu ważenia, ewidencji i komprymacji  odpadów,
 • selektywnej zbiórki odpadów,
 • odzysku i obrotu opadami,
 • edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 4,780 total views,  1 views today

Rejestr zmian:

 • 18 listopada 2021 o 10:03:20 [aktualna wersja] Opublikował: Administrator
 • 18 listopada 2021 o 10:03:18
  Opublikował: Administrator
 • 19 stycznia 2016 o 12:59:20
  Opublikował: Administrator
 • 18 stycznia 2016 o 15:13:02
  Opublikował: Administrator
 • 18 stycznia 2016 o 15:09:25
  Opublikował: Administrator
 • 18 stycznia 2016 o 15:09:01
  Opublikował: Administrator
 • 18 stycznia 2016 o 10:51:04
  Opublikował: Administrator
Data utworzenia:22-04-2009, 12:00Autor: Administrator
Ostatnia aktualizacja: 18-11-2021, 10:03 Osoba publikująca: Administrator